Dwujęzyczność


„Ile języków znamy, tyle razy stajemy się człowiekiem” (Goethe).

Ludzie znający języki obce mają zwykle szersze spojrzenie na świat, są bardziej otwarci i tolerancyjni, a więc może warto zachęcać swoje dzieci do dwujęzyczności.

Dwujęzyczność w nauczaniu polega na szybkim doprowadzeniu ucznia do takiego poziomu znajomości języka obcego, w którym dokonywanie wyboru języka do porozumiewania się zależy od sytuacji językowej, a osobie dwujęzycznej jest obojętne, którego języka w danej chwili używa.

Dwujęzyczność można osiągnąć stosując bardzo intensywne nauczanie, w którym nie tylko liczba godzin powinna rosnąć w miarę wzrostu poziomu znajomości języka ale również i ilość przekazywanych uczniowi informacji( słówka, wyrażenia), które tematycznie związane są z historią, naukami przyrodniczymi i ścisłymi, zajęciami sportowymi i plastycznymi.

Jeśli w czasie nauki języka uczeń będzie mógł jeszcze wyjeżdżać na kursy języka angielskiego w kraju lub za granicą, to proces przechodzenia do dwujęzyczności znacznie się skróci. Kursy językowe na wysokim poziomie stanowią niesłychanie ważny etap w osiąganiu dwujęzyczności, bowiem umożliwiają uczniowi dodatkowo poznanie kultury kraju, a codzienne rozmowy z mieszkańcami (native speakers) dodają uczącemu się pewności siebie w posługiwaniu się językiem.

Coraz więcej szkół w Polsce wprowadza system dwujęzyczny. Jest to zadanie niezwykle trudne, bowiem szkoły muszą posiadać nie tylko wysoko wykwalifikowaną kadrę nauczycieli uczących języka angielskiego ale również nauczycieli przedmiotowych umiejących prowadzić zajęcia po angielsku. Mimo wspomnianych trudności, w naszym kraju stale rośnie liczba absolwentów liceów zdających międzynarodową maturę (International Baccalaureate) w języku angielskim, dzięki której młodzi ludzie trafiają często do uznanych na świecie wyższych uczelni.

Kern’s School of English (KSE) wychodzi naprzeciw potrzebom organizowania kursów prowadzących do dwujęzyczności. Od dwóch lat w szkole KSE na warszawskim Ursynowie grupy dzieci (klasy 1-3) intensywnie rozwijają znajomość języka angielskiego pracując w oparciu o wypracowany przez KSE system nauczania.

W kolejnych latach nauki nauczyciel coraz częściej prowadzi lekcje tylko po angielsku. Wzbogacone są one o treści wykraczające już poza zwykłą naukę języka. Są tam informacje, które dzieci w krajach anglojęzycznych otrzymują na lekcjach historii, biologii, geografii , matematyki i innych. Dwa razy do roku rodzice otrzymują opisową ocenę pracy ucznia.

Dzieci, które wciąż odczuwają niedosyt nauki języka jadą z nami na dwutygodniowy obóz językowy na Warmii (patrz Kursy). Tam też, poza atrakcjami typowo wakacyjnymi będą mieli okazję do konwersacji z native speakers, którzy przyjadą do nas z Anglii lub USA.

Dzieci (od lat12) i młodzież mogą wybrać się na kursy wakacyjne do Canterbury (Anglia), a do USA od lat 13. Zachęcamy do korzystania z naszych propozycji (patrz Kursy).

 
Kern's School of English   Krzysztof J.Kern     ul. Symfonii 4/35, 02-787 Warszawa
tel.: 0606 22 85 11,    0606 22 76 11,    e-mail: kkern@onet.pl