Grupa dziecięca „plus”

Krótki opis kursu:

Grupa dziecięca „plus” stanowi pomost pomiędzy grupą dziecięcą a grupą młodzieżową i obejmuje poziom od „elementary” do „pre-intermediate”. Blok lekcyjny składa się z dwóch spotkań po 60 minut w tygodniu. Grupa liczy 8 – 10 osób.

Pełny opis kursu:

Grupa dziecięca „plus” stanowi pomost pomiędzy grupą dziecięcą a grupą młodzieżową i obejmuje poziom od „elementary” do „pre-intermediate”. Blok lekcyjny składa się z dwóch spotkań po 60 minut w tygodniu. Grupa liczy 8 – 10 osób. Uczeń dostaje podręcznik.Zależy nam na ścisłej współpracy z rodzicami, w związku z tym dwa razy do roku uczniowie otrzymują opisową ocenę ich dotychczasowej pracy oraz świadectwo ukończenia kursu na zakończenie roku szkolnego. Zapisy: zainteresowani nauką w Kern’s School of English (7-12 lat) proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłata za kurs: opłatę za kurs należy wnosić w dwóch ratach. Pierwsza – na początku roku szkolnego, druga – do końca stycznia. Ferie zimowe, wiosenne jak również wszystkie dni wyznaczone jako dni wolne przez Stołeczne Kuratorium Oświaty, są dniami  wolnymi w Kern’s School of English.  Konto Szkoły: ING Bank Śląski S.A.  44 1050 1025 1000 0092 2904 6546

Data rozpoczęcia kursu:

01.10.2017

Data zakończenia kursu:

21.06.2018

Cena kursu:

1400 zł rocznie


Wyślij zapytanie dotyczące tego kursu

Kern's School of English   Krzysztof J.Kern     ul. Symfonii 4/35, 02-787 Warszawa
tel.: 0606 22 85 11,    0606 22 76 11,    e-mail: kkern@onet.pl