Grupa dziecięca

Krótki opis kursu:

Grupa dziecięca obejmuje poziomy "beginners" oraz "elementary". Blok lekcyjny składa się z dwóch 60 minutowych lekcji w tygodniu. Grupa liczy 8-10 osób.

Pełny opis kursu:

Grupa dziecięca realizuje program na poziomach "beginners" oraz "elementary. Blok lekcyjny składa się z dwóch 60 minutowych lekcji w tygodniu. Grupa liczy 8-10 osób. Uczeń dostaje podręcznik.Zajęcia w grupach dziecięcych obejmują pracę z podręcznikiem a na lekcjach wraz z rosnącym zaawansowaniem używanie języka polskiego ograniczone jest do minimum. Lekcje zawierają również elementy zabawowe w jęz.angielskim, które relaksują i czynią, że stają się one przyjemnym obowiązkiem. Rodziców prosimy o stałe zachęcanie swoich dzieci do nauki słówek oraz o dzielenie się z nami swoimi spostrzeżeniami.Zależy nam na ścisłej współpracy z rodzicami, w związku z tym dwa razy do roku uczniowie otrzymują opisową ocenę ich dotychczasowej pracy oraz świadectwo ukończenia kursu na zakończenie roku szkolnego. Zapisy: zainteresowanych nauką w Kern's School of English proszeni są o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opłata za kurs: opłatę za kurs należy wnosić w dwóch ratach. Pierwsza - na początku roku szkolnego, druga - do końca stycznia. Ferie zimowe, wiosenne jak również wszystkie dni wyznaczone jako dni wolne przez Stołeczne Kuratorium Oświaty, są dniami wolnymi w Kern's School of English. Konto Szkoły: ING Bank Śląski S.A.  44 1050 1025 1000 0092 2904 6546

Data rozpoczęcia kursu:

01.10.2017

Data zakończenia kursu:

20.06.2018

Cena kursu:

1400 PLN


Wyślij zapytanie dotyczące tego kursu

Kern's School of English   Krzysztof J.Kern     ul. Symfonii 4/35, 02-787 Warszawa
tel.: 0606 22 85 11,    0606 22 76 11,    e-mail: kkern@onet.pl